Aller au contenu

 • (7 Pages)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • Dernière »


Note : - - - - - Le bavazaka's land

26 juin 2006 - 11:18 #71

0
Til a prus qué cruyous prundri...

L'utilisateur est hors-ligne toti
Sceptique assez convaincu, 35 ans


26 juin 2006 - 23:44 #72

0
h, ms c'st ps drl!!!!

j'vs m'fr vrr pr bs d lngg sms ;)

L'utilisateur est hors-ligne Fangio
Forumeur survitaminé, 35 ans


28 juin 2006 - 18:27 #73

0
A gra basa a tas a bavazaka...

L'utilisateur est hors-ligne Boomerang
boomerang à pailles, 29 ans


11 juillet 2006 - 11:56 #74

0
Héhé vé créyé é étré débéréssé??? ;) Jé vé hétéré jéské lé fé dé mé vé évéc lé bévézéké!

Ce message a été modifié par claire19 - 11 juillet 2006 - 11:57.

L'utilisateur est hors-ligne Boomerang
boomerang à pailles, 29 ans


11 juillet 2006 - 12:00 #75

0
pata diabla ja tadara!

L'utilisateur est hors-ligne loveuzekiss
Forumeur forcené, 28 ans


11 juillet 2006 - 12:03 #76

0
ah ah j'adara cata navalla faramasa! ana tra bana atalasatraca da bavazaka!

L'utilisateur est hors-ligne Boomerang
boomerang à pailles, 29 ans


11 juillet 2006 - 12:07 #77

0
marca clara par tan camplamant ! t'a gantalla!

L'utilisateur est hors-ligne loveuzekiss
Forumeur forcené, 28 ans


11 juillet 2006 - 12:21 #78

0
mi, j'i ti pri!

L'utilisateur est hors-ligne Boomerang
boomerang à pailles, 29 ans


11 juillet 2006 - 12:38 #79

0
hiihiii

L'utilisateur est hors-ligne loveuzekiss
Forumeur forcené, 28 ans


11 juillet 2006 - 12:44 #80

0
ah ca fasa ba tra lata ka ja nava pas parla cata magnafaka langa! kal plasar! ca ma danna ava da chata!

L'utilisateur est hors-ligne Boomerang
boomerang à pailles, 29 ans


À l'Instant

11 juillet 2006 - 12:47 #81

0
ma assa j'ama cat laga al a tra bala! gra basa!

L'utilisateur est hors-ligne loveuzekiss
Forumeur forcené, 28 ans


À l'Instant

11 juillet 2006 - 12:58 #82

0
huhu tu chutu uvuc muu unu chusu u buvuzuku??

L'utilisateur est hors-ligne Boomerang
boomerang à pailles, 29 ans


11 juillet 2006 - 13:11 #83

0
uiiii! bava za ca ma sarpata bada ma la macha ma la macha ba va za ka ma saparta pada ma la macha a rava a vala!

L'utilisateur est hors-ligne loveuzekiss
Forumeur forcené, 28 ans


11 juillet 2006 - 13:45 #84

0
hoho! gonol! ono vro odopto!

bovozokomosorpotopordomolomochomolomocho,bovozokomosorpotopordomolomochorovono..

oh c'o jossof!

L'utilisateur est hors-ligne Boomerang
boomerang à pailles, 29 ans


11 juillet 2006 - 21:21 #85

0
Ta a ravana a ça ka ta sa far, clar ;)

L'utilisateur est hors-ligne Fangio
Forumeur survitaminé, 35 ans


12 juillet 2006 - 13:36 #86

0
vi ji si... j'issimi.. irf.. kiski pi firi di mi?

L'utilisateur est hors-ligne Boomerang
boomerang à pailles, 29 ans


13 juillet 2006 - 15:46 #87

0
Ahhhhhh! Ja va ba arrata ta les tapak dabala ma pas cala!!!! pas passabla dasala!!!! ma ba sar al a avar avac gra plasar a nava, sa al caprana kalkachasa..

L'utilisateur est hors-ligne Boomerang
boomerang à pailles, 29 ans


17 juillet 2006 - 10:34 #88

0
Ounou poutoutou dousou dou bouvouzoukou pour bou coumoucou mou journou!

J'ou ou doutou... ouskou cou toupouc fou pourtou dou toupouc sourvoullou pour lou goudourmourou?? ;)

L'utilisateur est hors-ligne Boomerang
boomerang à pailles, 29 ans


21 juillet 2006 - 11:16 #89

0
j'a camma ana ava da bavazaka.. a chaka fa ja sa ablaga d'alla la charcha da la ablaatta da faram ;)

banna vacaca a tas!!

L'utilisateur est hors-ligne Boomerang
boomerang à pailles, 29 ans


25 août 2006 - 14:59 #90

0
Bavazaka a jar, bavazaka tajars... ma ja ma sa a pa sala.. ;)

L'utilisateur est hors-ligne Boomerang
boomerang à pailles, 29 ans


26 août 2006 - 02:57 #91

0
Vava l'absath ;)

L'utilisateur est hors-ligne Fangio
Forumeur survitaminé, 35 ans


26 août 2006 - 11:40 #92

0
Absath quad ta nas tas... ;)

L'utilisateur est hors-ligne toti
Sceptique assez convaincu, 35 ans


26 septembre 2006 - 11:09 #93

0
al va rasta da l'absath?! ;)

aaah ja sa qu'a ca pata ja va ava anarmama maka a tas...

L'utilisateur est hors-ligne Boomerang
boomerang à pailles, 29 ans


27 septembre 2006 - 21:26 #94

0
a vala a dral da tapac ;) .

Mi, ;) Kiski si piss . Ji n'irriv pli i icrir nirmilimi !?!

U sucur !

L'utilisateur est hors-ligne kimoi?
Revenant (?), 40 ans


27 septembre 2006 - 21:31 #95

0
hi hi hi ! j'i dicivri si tipic i j'y ris !!! ;)

L'utilisateur est hors-ligne Violette   VIP
Breizh addict , 37 ans


27 septembre 2006 - 21:33 #96

0
Ah ah! Ca ma fa sapar plasar kama? a valatta amarada da va vaar da ca tapac!!!! ;)

L'utilisateur est hors-ligne Boomerang
boomerang à pailles, 29 ans


27 septembre 2006 - 21:53 #97

0
Tu lu plusur u pur mu !

L'utilisateur est hors-ligne kimoi?
Revenant (?), 40 ans


27 septembre 2006 - 21:56 #98

0
Uh uh! lu plus dur uprus, unu fu qu'u tu u cupru lu prucupu, c'u du tunur tutu unu cuvursutu u buvuzuku.. qu'ullu suu phulusuphuqu, culturul, sucuul, pulutuk, utc. U uvu ussuyu uvuc u cupu c'utu tru murru ju du duru.. ;)

(lul! ju su suru qu tu pu cupru gru chusu u mu pust, su?)

L'utilisateur est hors-ligne Boomerang
boomerang à pailles, 29 ans


27 septembre 2006 - 22:00 #99

0
lo so trop comploquo por mo !! jo so plo... ;)

L'utilisateur est hors-ligne Violette   VIP
Breizh addict , 37 ans


27 septembre 2006 - 22:02 #100

0
oh zot j'oro jomo do t'offroyo do lo sorto... rosto do lo phroso soplo (mo momo j'orrovo po o mo roloro!!! ;))

L'utilisateur est hors-ligne Boomerang
boomerang à pailles, 29 ans


27 septembre 2006 - 22:08 #101

0

Voir le messageclaire19, le Mercredi 27 Septembre 2006 é 22:56, dit :

U uvu ussuyu uvuc u cupu c'utu tru murru ju du duru.. ;)
Ji vi ki ti t'imiz bii ivic tis imis. Mi c''i sirimi pli dir i pirli k'i icrivi. Ji mi trip ?

L'utilisateur est hors-ligne kimoi?
Revenant (?), 40 ans


27 septembre 2006 - 22:13 #102

0
Mdr! vi ji mimiz iffictivimi bici, sirti pidi li triji di mitri.. bi li gi ti rigirdi i pi bizirmi mi ti pis ;)

mi ditripi tii ci bici pli ficili i l'iril, ifi mi ji prifiri di lii..

L'utilisateur est hors-ligne Boomerang
boomerang à pailles, 29 ans


28 septembre 2006 - 23:03 #103

0

Voir le messageclaire19, le Mercredi 27 Septembre 2006 é 23:13, dit :

mi ditripi tii ci bici pli ficili i l'iril
bucu plus fuçul u l'urul ? Ju suus trus utunnu. Mus cummu c'u tuu lu spuçuulustu, ju tu cruus.

L'utilisateur est hors-ligne kimoi?
Revenant (?), 40 ans


29 septembre 2006 - 17:15 #104

0
apras, ca dapa pa atra da parsana... ma ja cammaca par l'aral, alars farcama...

L'utilisateur est hors-ligne Boomerang
boomerang à pailles, 29 ans


29 septembre 2006 - 22:03 #105

0
ini divinitti : di quilli chisi si ixtriti cis pirilis ?

"billi...
C'it i mit qu'i diri iviti pir... illi"

L'utilisateur est hors-ligne kimoi?
Revenant (?), 40 ans


29 septembre 2006 - 22:06 #106

0
Gourouuuuuuuuu!!!!!!
Garaaaaaaaaaaa!!!!!!

Mama a bavazaka ja la racanatra parma malla... ;) marca kama da m'avar fa pasa a la ;)

L'utilisateur est hors-ligne Boomerang
boomerang à pailles, 29 ans


29 septembre 2006 - 22:08 #107

0
ma ja compra ra da ra...
ja cra qua ja tra ba....
qual va... ;)

L'utilisateur est hors-ligne Violette   VIP
Breizh addict , 37 ans


29 septembre 2006 - 22:09 #108

0
Ni pliri pis.. i pi ti ti dibrilli sipir bii viliti!!! ;)

L'utilisateur est hors-ligne Boomerang
boomerang à pailles, 29 ans


27 octobre 2006 - 11:34 #109

0
Bun rutuur purmu nuus Cluuru ;) !

L'utilisateur est hors-ligne kimoi?
Revenant (?), 40 ans


27 octobre 2006 - 11:38 #110

0
ooooh ;) :D :D

ko mo? to povo po mo foro plos plosor ko do foro romoto co topok...

to so j'o o po hoto do rovonor opro to mo gro doscor sor lo foto qu'o jo porto dofonotovomo... ;)

commo co t'o roo copro?? ;)

L'utilisateur est hors-ligne Boomerang
boomerang à pailles, 29 ans • (7 Pages)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • Dernière »